Prøvetaking

Det finnes flere typer prøver vi kan ta i din bolig/bygning. Disse blir sendt til laboratorium etter prøvetaking/kontroll

  • Samtale med eier / bruker om boligens historikk (tideligere vannskader, ombygging, vedlikehold etc.)
  • Dersom mulig, starter vi med en visuell kontroll utvendig for å se hva som kan påvirke din bolig/bygning i forhold til fukt.
  • Visuell befaring innvendig, sammen med eier/bruker. Eier/bruker får gjerne være med på kontrollen.
  • Vi foretar fukt- og indikasjonsmålinger på, og inne i vegg, gulv, og tak på steder der det er risiko for fukt. I hele eller deler av boligen/bygningen.
  • Du får en rapport der vi gjør rede for fuktmålingene, mangler eller skader, samt vi gir anbefalinger for utbedringer og i hvilken rekkefølge disse bør taes.
  • Vi diskuterer med deg etter kontrollen om det er ønskelig eller nødvendig med prøver for undersøkelse på laboratorium.

Fuktskadekontroll med prøvetaking:

På den fukttekniske kontrollen kan og så ta prøver. Dette kan avtales på forhånd eller diskuteres i etterkant av kontrollen.

Noen typer prøver:

  • Inneklimatest (MVOC) DNA analyse av støv. Muggsopp og bakterier.
  • Materialprøve (MVOC) Muggsopp, bakerier og råte.
  • Prøve av kjemisk avgassing (VOC) Ved oppfuktet materialer som mistenkes å gi avgassing til inneluften.

Inneklimatest:

Det er mange kunder som kontakter oss uten at det mistenkes fuktskade i boligen / bygningen (ingen lukt eller fuktflekker), men ønsker å få tatt prøve / prøver av inneklimaet rettet mot muggsopp og bakterier. Eventuelle problemer kan være godt skjult inne i bygningskonstruksjonene. Årsaken til at man ønsker denne testen / indikasjonen kan være mistanke om helseproblemer hos noen av beboerne. Husk alltid å kontakte lege. Kontakt oss for mer informasjon om denne testen.

Sanering av muggsoppskader eller råteskader

Vi kan gi deg generelle råd om sanering (fjerning) av muggsopp, bakterier og råte ut fra den kontrollerte skaden.