Opplever du problemer med muggsopp?

Når først mugg har begynt å vokse i boligen kan det ha konsekvenser for inneklimaet og personers helse. Klassiske sykdomssymptomer på unormalt mye muggsopp i boligen er ofte unormal tretthet, hodepine, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l.

Mugg forekommer i bygninger som har for høye fuktverdier i luft eller i deler av bygningskonstruksjonen. Derfor er det først og fremst årsaken / årsakene til fukten som skal kartlegges før muggsopp problemet kan løses.

Dersom du har problemer med mugg bør du oppsøke profesjonell bistand så fort som mulig. Norsk Fuktskadekontroll AS er en aktør innen kartlegging av fuktskader. Jo fortere du reagerer, jo raskere kan man påbegynne utbedringer av boligen og dermed både redusere store skader og gjenopprette et godt inneklima.

Vi har kort utrykkingstid og vårt firma selger ikke produkter eller tjenester i etterkant av en kontroll. Dermed er våre anbefalinger ugildet.

Muggsopp i bygninger
Ikon - telefon

Vi utfører våre tjenester i de fleste deler av østlandet!

Har du spørsmål vedrørende mugg er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss i dag

Muggsopp i bygninger

Kilder til muggsopp i bygninger

Årsaken til at det kan finnes unormale mengder med muggsopp og bakterier i bygninger og som kan påvirke inneklimaet er mange. Vi kan her gi noen eksempler:

 • Feil i bygningskonstruksjonen (konstruksjonsfeil og eller håndtverksmessig slurv).
 • Vannskader (lekkasje fra vaskemaskin, oppvaskmaskin, skadede vannrør etc.)
 • Manglende, skadet eller feilmontert utvendig fuktsikring av mur under bakken.
 • Manglende, skadet eller feilmontert utvendig drenering.
  Feil utformet krypekjeller.
 • Manglende ventilering.
 • Utettheter i takkonstruksjonen, rundt pipa, vinduer, utvendig dører, utvendig vegg etc.
 • Kondensskader på kalde flater av varm fuktig luft. Dette kan være fra egenprodusert fukt (fukt fra menesker og dyr, dusjing, vask.tørking av klær, matlaging osv) og / eller varm fuktig uteluft. Kondensering av varm fuktig uteluft gjelder spesielt krypekjeller, råkjeller og loft.

Risikokonstruksjoner

Steder man erfaringsmessig bør være oppmerksom på er såkalte risikokonstruksjoner eller utsatte steder, det kan være feil i konstruksjonen eller feil bruk, vi kan nevne noen eksempler:

 • Krypekjeller.
 • Innredet kjeller under bakken.
 • Våtrom. Takterasse. Takvindu. Kaldtloft.

Hvordan blir jeg kvitt muggsoppen?

Vi gir deg råd om dette ut fra skadebildet. Ikke vask muggsoppskade med kjemikalier!

Feil fremgangsmåte vil i de aller fleste tilfeller ikke gi det ønskede resultat, men ofte være bortkastede penger.

Ta kontakt for nærmere informasjon!