Har du problemer med fukt?

Det er viktig å være oppmerksom på for høy fukt i boligen din. Fuktproblemer kan føre til at det vokser muggsopp i boligen. Dersom du eller andre familiemedlemmer føler ubehag i form av for eksempel unormal tretthet, hodepine, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l. kan det skyldes muggsopp og bakterier som følge av for mye fukt.

Norsk Fuktskadekontroll har kontroll av fukt som spesialfelt og vi har kompetanse på området. Det er av stor betydning å reagere så fort som mulig dersom man har mistanke om fuktskader. Ved at det vokser muggsopp i boligen kan dette ha uheldige følger for inneklimaet. Vi foretar grundig kontroll av hele bygningen - eller utvalgte deler - og rådfører deg om de nødvendige tiltak som må til for å bekjempe fukten.

Fuktskade Vannskade
Ikon - telefon

Vi utfører våre tjenester i de fleste deler av østlandet!

Har du spørsmål vedrørende mugg er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss i dag

Fuktskade

Har du problemer med fuktskade? Da er det avgjørende å reagere fort for å unngå at bygningen infiseres av muggsopp og bakterier. Dersom mugg først får fotfeste kan det bety dramatisk dårligere inneklima samtidig som at selve bygningen forfaller. Fuktskade er derfor noe man skal ta på alvor.

En fuktskade kan ha mange årsaker, men oftest dreier det seg om fuktvandring gjennom bygningskonstruksjonene eller kondensering av varm fuktig luft mot kalde flater. Det er derfor viktig å kunne lokalisere årsaken til fuktskaden for å forhindre videre utvikling av dårlig inneklima. Det er viktig å sanere en fuktskade riktig. Norsk Fuktskadekontroll har dette som spesialfelt og vi jobber etter de høyeste standardene på området.

Norsk Fuktskadekontroll har kompetanse og gir deg den beste veiledningen mulig. Derfor er vi det trygge valget når du sliter med mugg og fuktproblemer.

Vannskade

Har du hattvannskade i boligen din? Da bør du reagere fort. Vannskade kan resultere i omfattende fuktskader og mikrobiell vekst i bygningen - noe som på sikt kan føre til dramatisk dårligere inneklima og kostnader. Muggsopp og bakterier trives i fuktige omgivelser og har de først etablert seg kreves det profesjonell bistand for å ta effektivt hånd om problemene.

Vannskade kan for eksempel skyldes lekkasje fra rør eller feilkonstruksjon på bygningen. Uansett hva som har ført til vannskade er det nødvendig å kartlegge årsaken eller årskene for å bekjempe ytterligere skade på bygning og inneklima. Vi har kompetanse på området og kan diagnostisere årsaken til dine fuktproblemer. Merker du allerede symptomer som unormal tretthet, hodepine, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l. kan det være tegn på at muggsopp har etablert seg i boligen.

Har du spørsmål vedrørende vannskade og muggproblemer er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss i dag!